February 23, 2012

SEKİZ SAAT UYUMA EFSANESİ - The myth of the eight-hour sleepSEKİZ  SAAT UYUMA EFSANESİ

Gecenin bir yarısında uyanınca genellikle endişeleniriz – fakat bu sizin için iyi olabilir.
Tarih ve bilimin her ikisinden gelen ve giderek bütünleşen kanıt, sekiz-saat uykunun doğal olmadığını akla getiriyor.

1990’ların başlarında, pisikiatrist Thomas Wehr, bir grup insanın, bir ay boyunca günde 14 saat  karanlığın içine atıldığı bir deneyi yönetti.

Uykularını düzene sokmaları biraz zaman aldı fakat 4.ncü haftanın başlaması ile birlikte özgürlükleri kısıtlanmış bu insanlar çok başka bir uyuma şablonu içine yerleştiler. İlk dört saat uyudular, sonrasında ikinci dört saatlik uykuya dalmadan önce bir veya iki saat uyanık kaldılar. Uyku bilimciler çalışmadan etkilenmelerine rağmen, ardı ardına sekiz saat uyumalıyız düşüncesi, genel halk kitlesinde ısrarla sürüp gitti.  

The myth of the eight-hour sleep
We often worry about lying awake in the middle of the night - but it could be good for you. A growing body of evidence from both science and history suggests that the eight-hour sleep may be unnatural.