March 22, 2012

DENISE NIELSEN and GEORGE WORTHINGTONDENISE NIELSEN and GEORGE WORTHINGTON

Ağaç, kaymaktaşı (su mermeri / alabaster) ve yağlıboya kullanılaraka el işi  yapılan sanatsal heykeller