March 15, 2012

SELÜLOZ ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ÇÖZÜNMEZ ARTIKLAR, SELÜLOZ NANOFİBERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜSELÜLOZ ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ÇÖZÜNMEZ ARTIKLAR, SELÜLOZ NANOFİBERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kimyasal olarak çözünmez olan selülozik üretim artıkları yani günümüze kadar sadece çöp olarak bakılan tortular, ekonomi ve çevre  bağlamında bir başarı olduğu ispatlanan yöntemle (İsveç / Lulea University of Technology araştırmacıları tarafından) selülozik nanofiberlere dönüştürüldüler. Örneğin, sadece bir fabrikanın selüloz üretiminde, kimyasal olarak bugüne kadar dönüştürülemeyen yıllık tortu artığı 1000 tonu buluyor. Bu atıklar, birkaç yıl öncesine kadar İsveç’de okyanusa dökülüyordu. Son yıllarda ise, karadaki tanklarda stoklanıyorlar. Atıkların yüzde 95’i tekrar selüloza dönüştürülebiliyor oysa ağaçtaki randıman yüzde 48. Üstelik selüloz nanofiberleri ile çok daha güçlü kağıtlar, daha mükemmel su arıtma filtreleri, çok daha fazla randımanlı nem tutucu pedler  vb. yapılması da artık mümkün olacak.  

Nanofibres made of sludge from Cellulose manufacturer- a success story

read entire press release >>