March 20, 2012

IMBENGE
“IMBENGE” kase, sepet, tabak

Zulu yerlilerinin kamışları örerek yaptığı işler,  şimdi geri dönüşümlü telefon kabloları ile yapılıyor.